Medyczna Szkoła Policealna

Z nami osiągniesz sukces!

Opis kierunku

Kierunek Technik Sterylizacji Medycznej oferowany przez szkołę policealną EDU Unischool w Krakowie to znakomita propozycja dla osób zainteresowanych pracą w obszarze medycyny i dbaniem o bezpieczeństwo pacjentów. Nauczanie na tym kierunku skupia się na zdobyciu wiedzy z dziedziny aseptyki, dezynfekcji, higieny oraz procedur sterylizacji, które są kluczowe w wykonywaniu pracy na wysokim poziomie.

Podczas kursu studenci zdobywają zarówno teoretyczne, jak i praktyczne umiejętności, co pozwala na połączenie wiedzy z praktyką. Nauczyciele, którzy prowadzą zajęcia, to specjaliści w dziedzinie sterylizacji, którzy zapewniają wysoki poziom nauczania.

Podczas kursu, studenci uczą się, jak dokładnie przeprowadzać procesy sterylizacji różnego rodzaju sprzętu medycznego, jak na przykład instrumentów medycznych, sprzętu stomatologicznego, a także sprzętu używanego w gabinetach kosmetycznych czy studiach
tatuażu. Dodatkowo, zdobywają również umiejętności związane z procedurami kontroli jakości, które są kluczowe w zapewnieniu, że sprzęt medyczny jest w pełni bezpieczny dla pacjentów.

Absolwenci kierunku Technik Sterylizacji Medycznej są przygotowani do pracy w placówkach medycznych, laboratoriach sterylizacji, gabinetach stomatologicznych i studiach tatuażu. To znakomita okazja do zdobycia praktycznej wiedzy i umiejętności, które umożliwiają rozwój w dziedzinie sterylizacji medycznej i dbanie o zdrowie publiczne.

Zapisz się już dziś i kształć się w EDU Unsichool!

Czas trwania nauki

1 rok – 2 semestry

350 godzin zajęć

140 godzin praktyk zawodowych

Tryb nauki

Zaoczny

Tytuł zawodowy

Technik Sterylizacji Medycznej

Opłata za szkołę

Bezpłatna

Miejsce pracy

 • Centralne sterylizatornie publiczne i niepubliczne
 • Zakłady opieki zdrowotnej
 • Gabinety stomatologiczne, kosmetyczne i tatuażu

Zadania technika sterylizacji medycznej

 • Wykonywania dezynfekcji i sterylizacji medycznej
 • Dobierania metod dezynfekcji lub sterylizacji w zależności od rodzaju sprzętu i wyrobu medycznego
 • Przygotowania roztworów użytkowych środków dezynfekcyjnych o wskazanym stężeniu
 • Wykonywania testów urządzeń w technologii mycia i dezynfekcji i ich interpretowaniu
 • Rozróżniania sprzętu i wyrobów medycznych pod kątem zastosowania, metod mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej

Uprawnienia

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • Dyplom zawodowy MED.12. Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych, wydawany wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej

Kształcenie zawodowe teoretyczne

 • Język migowy
 • Język angielski zawodowy
 • Technologia mycia i dezynfekcji
 • Technologia sterylizacji
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy z elementami pierwszej pomocy
 • Anatomia i fizjologia
 • Zastosowanie technologii informatycznych w ochronie zdrowia

Kształcenie zawodowe praktyczne

 • Wykonywanie mycia i dezynfekcji sprzętu i wyrobu medycznego
 • Wykonywanie sterylizacji sprzętu i wyrobu medycznego