Medyczna Szkoła Policealna

Z nami osiągniesz sukces!

Opis kierunku

Kierunek technik masażysta w krakowskiej szkole policealnej EDU Unsichool, to wybór dla osób, które chcą zdobyć umiejętności i wiedzę z zakresu różnych rodzajów masażu. Program nauczania obejmuje zarówno teorię, jak i praktykę, umożliwiając studentom zdobycie wiedzy z anatomii i fizjologii człowieka, technik masażu klasycznego, sportowego, kosmetycznego, profilaktycznego oraz masażu tkanek głębokich, punktów spustowych oraz drenażu limfatycznego. Ponadto, na kierunku będą realizowane niektóre zabiegi fizykoterapeutyczne oraz gimnastyka lecznicza.

W trakcie nauki, studenci uczą się również anatomicznej palpacji, dzięki której są w stanie dokładnie zlokalizować napięcie mięśniowe lub ból u pacjenta. Poza tym, kierunek zawiera tematy związane z etyką zawodową oraz bezpieczeństwem pacjenta, co jest niezwykle ważne w praktyce masażysty.

Absolwenci kierunku technik masażysta są przygotowani do podjęcia pracy zarówno w prywatnych gabinetach masażu, jak i w placówkach medycznych i rehabilitacyjnych. Mogą również prowadzić swoją własną działalność gospodarczą, co stwarza duże możliwości na
rynku pracy. Po ukończeniu kierunku, studenci zdobywają certyfikat potwierdzający ich kwalifikacje, co jest bardzo ważne w procesie poszukiwania pracy.

W ramach kierunku technik masażysta w EDU Unischool, studenci mają dostęp do nowoczesnego zaplecza dydaktycznego, które obejmuje sale wyposażone w specjalistyczny sprzęt oraz materiały szkoleniowe. W szkole pracują doświadczeni wykładowcy, którzy posiadają duże doświadczenie w pracy praktycznej jako masażyści i fizjoterapeuci.

Zapisz się już dziś i kształć się w EDU Unischool!

Czas trwania nauki

2 lata – 4 semestry

1248 godzin zajęć

210 godzin praktyk zawodowych

Tryb nauki

Stacjonarny

Tytuł zawodowy

Technik Masażysta

Opłata za szkołę

Bezpłatna

Miejsce pracy

 • Przychodnie rehabilitacyjne i gabinety fizjoterapeutyczne
 • Szpitale
 • Gabinety odnowy biologicznej I SPA
 • Sanatoria
 • Kluby sportowe
 • Gabinety masażu i kosmetyczne
 • Hospicja i domy opieki społecznej
 • Własna działalność

Zadania technika masażysty

 • Dobór metody masażu medycznego do jednostek chorobowych pacjenta
 • Wykonywania masażu klasycznego, limfatycznego i medycznego
 • Wykonywania masażu sportowego
 • Wykonywania masażu kosmetycznego i profilaktycznego
 • Sporządzania, prowadzenia i archiwizowania dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami prawa.

Uprawnienia

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • Dyplom zawodowy MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu, wydawany wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej

Kształcenie zawodowe teoretyczne

 • Bezpieczeństwo, higiena pracy i pierwsza pomoc
 • Język obcy zawodowy
 • Anatomia i fizjologia
 • Komunikacja interpersonalna
 • Język migowy
 • Podstawy fizjoterapii
 • Teoria masażu
 • Wybrane zagadnienia kliniczne

Kształcenie zawodowe praktyczne

 • Pracownia fizjoterapii
 • Wykonywanie masażu prozdrowotnego
 • Wykonywanie masażu w medycynie
 • Wykonywanie masażu w sporcie