Szkoła Policealna

Z nami osiągniesz sukces!

Opis kierunku

Kierunek technik BHP w szkole policealnej EDU Unischool Kraków to oferta edukacyjna dla osób, które chcą nauczyć się kompleksowo zarządzać bezpieczeństwem i higieną pracy. Podczas kursu zdobędziesz wiedzę dotyczącą norm i zasad związanych z BHP, a także będziesz miał/a okazję poznać różne aspekty techniczne, organizacyjne i prawne związane z tym tematem.

Uczestnicy będą mieli możliwość nauki m.in. identyfikowania zagrożeń w miejscu pracy, oceny ryzyka zawodowego oraz planowania i wdrażania działań zapobiegawczych. Kurs obejmuje również zagadnienia związane z ochroną środowiska pracy, a także prowadzeniem audytów wewnętrznych w zakresie BHP.

Kadra dydaktyczna składa się z doświadczonych specjalistów z zakresu BHP, którzy podczas zajęć zwracają szczególną uwagę na praktyczne aspekty edukacji. Po ukończeniu kierunku technik BHP, absolwenci będą w stanie skutecznie przeciwdziałać niebezpieczeństwom w miejscu pracy oraz wdrożyć odpowiednie procedury i normy związane z BHP.

Zapisz się już dziś i kształć się w EDU Unischool!

Czas trwania nauki

1,5 roku – 3 semestry

525 godzin zajęć

140 godzin praktyk zawodowych

Tryb nauki

Zaoczny

Tytuł zawodowy

Technik BHP

Opłata za szkołę

Bezpłatna

Miejsce pracy

 • Służby BHP
 • Zakłady pracy
 • Urzędy Dozoru Technicznego
 • Państwowe Inspekcje Pracy i Państwowe Inspekcje Sanitarne
 • Firmy zajmujące się organizacją szkoleń z zakresu BHP
 • Własna działalność

Zadania technika BHP

 • Prowadzenie szkoleń z zakresu BHP
 • Ocena zagrożeń i analiza czynników, które mają wpływ na zagrożenie
 • Ocena ryzyka zawodowego na różnych stanowiskach
 • Monitorowanie i usuwanie czynników zagrażających bezpieczeństwo w zakładach pracy
 • Uczestnictwo w ustalaniu przyczyn wypadków czasie pracy

Uprawnienia

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • Dyplom zawodowy BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy, wydany wraz z suplementem w języku
  polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej

Kształcenie zawodowe teoretyczne

 • Ergonomia w procesie pracy
 • Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy
 • Podstawy prawa pracy
 • Techniczne bezpieczeństwo pracy
 • Zagrożenia w środowisku pracy
 • Komunikacja interpersonalna

Kształcenie zawodowe praktyczne

 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Ustalanie okoliczności przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
 • Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy