Kursy Zawodowe

Z nami osiągniesz sukces!

Opis kursu

Zapisz się na kurs pierwsza pomoc w szkole policealnej w EDU Unischool Kraków, kurs ten skierowany jest do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Celem kursu jest nauczenie uczestników zasad postępowania w sytuacjach nagłych, takich jak wypadki, omdlenia czy zatrucia. W trakcie kursu uczestnicy
będą zdobywać umiejętności udzielania pomocy w przypadku urazów, krwawień, a także przy resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Kurs Pierwsza pomoc obejmuje także zagadnienia związane z przepisami BHP i prawem pracy w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy będą mogli wymieniać się doświadczeniami oraz dyskutować na temat praktycznych aspektów udzielania pierwszej pomocy. Kurs prowadzony jest przez doświadczonych wykładowców, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Po ukończeniu kursu uczestnicy będą w stanie rozpoznać sytuacje zagrażające życiu, dokonać właściwej oceny sytuacji i udzielić skutecznej pomocy. Na zakończenie każdy kursant otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności w zakresie pierwszej pomocy, co jest szczególnie ważne dla osób pracujących w sektorze zdrowia oraz
w miejscach, gdzie istnieje zwiększone ryzyko wypadków.

Czas trwania kursu

16 godzin

Cena kursu

599

Uprawnienia

  • Zaświadczenie MEN
  • Certyfikat ukończenia kursu