Medyczna Szkoła Policealna

Z nami osiągniesz sukces!

Opis kierunku

Kierunek asystentka stomatologiczna w szkole policealnej EDU Unischool Kraków to oferta edukacyjna dla osób, które chcą zyskać wiedzę i umiejętności z zakresu asystowania dentystom oraz prowadzenia administracji w gabinecie stomatologicznym.

Podczas nauki uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu higieny jamy ustnej, narzędzi stomatologicznych, materiałów dentystycznych, a także technik asystowania podczas zabiegów stomatologicznych. Oprócz tego, podczas kursu poruszane są tematy związane z radiologią stomatologiczną, podstawami anatomii i fizjologii jamy ustnej oraz komunikacją z pacjentem.

Kadra dydaktyczna to doświadczeni specjaliści z dziedziny stomatologii, którzy podczas zajęć skupiają się na praktycznych aspektach edukacji. Uczestnicy kursu mają okazję doskonalić swoje umiejętności poprzez praktyczne ćwiczenia i wdrażanie zdobytej wiedzy w życie.

Kierunek asystentka stomatologiczna w EDU Unischool Kraków to także nauka administracji w gabinecie dentystycznym, co pozwala na przygotowanie absolwentów do prowadzenia
skutecznego i sprawnego funkcjonowania gabinetu. Po ukończeniu kierunku, absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w gabinetach stomatologicznych oraz innych miejscach związanych z branżą stomatologiczną.

Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom, absolwenci kierunku asystentka stomatologiczna w EDU Unischool Kraków są w stanie zapewnić pacjentom profesjonalną obsługę, zapewniając im bezpieczeństwo i komfort podczas wizyty w gabinecie stomatologicznym.

Zapisz się już dziś i kształć się w EDU Unischool!

Czas trwania nauki

1 lata – 2 semestry

620 godzin zajęć

140 godzin praktyk zawodowych

Tryb nauki

Stacjonarny

Tytuł zawodowy

Asystentka Stomatologiczna

Opłata za szkołę

Bezpłatna

Miejsce pracy

 • Gabinety stomatologiczne
 • Poradnie stomatologiczne

Zadania asystentki stomatologicznej

 • Przygotowania gabinetu i stanowiska prac dentystycznych
 • Przygotowania pacjentów do zabiegu
 • Asysty lekarzowi dentyście w trakcie wykonywania zabiegów dentystycznych
 • Pomocy lekarzowi dentyście w wykonywaniu zabiegów profilaktycznych
 • Prowadzenia dokumentacji oraz wykonywania czynności administracyjnych

Uprawnienia

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • Dyplom zawodowy MED.01. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości pracy, wydawany wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej

Kształcenie zawodowe teoretyczne

 • Organizacja ochrony zdrowia
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w gabinecie dentystycznym
 • Materiałoznawstwo w stomatologii
 • Ergonomia w stomatologii
 • Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
 • Technologie informatyczne w gabinecie dentystycznym
 • Komunikacja interpersonalna
 • Anatomia, fizjologia , patofizjologia narządu żucia
 • Dokumentacja gabinetu dentystycznego
 • Język obcy w stomatologii
 • Język migowy

Kształcenie zawodowe praktyczne

 • Pracownia organizacji pracy w gabinecie dentystycznym
 • Techniki pracy w gabinecie dentystycznym