Medyczna Szkoła Policealna

Z nami osiągniesz sukces!

Opis kierunku

Kierunek podologia w szkole policealnej Edu Unischool Kraków to oferta edukacyjna skierowana do
kosmetyczek, fizjoterapeutów, masażystów, osób pracujących w ganinetach spa, gabinetach pedicure.

Podczas nauki zdobywasz wiedzę z zakresu podologii ogólnej, kosmetycznej oraz klinicznej.
Poznajesz zagadanienia z zakresu profilaktyki, diagnozowania, rehabilitacji i leczenia zachowawczego
chorób kończyn dolnych.

Czas trwania nauki

2 lata– 4 semestry

900 godzin zajęć

280 godzin praktyk zawodowych

Tryb nauki

Zaoczny

Tytuł zawodowy

Podolog

Opłata za szkołę

Bezpłatna

Miejsce pracy

 • Salony kosmetyczne-sanatoria
 • Gabinety masażu
 • Centra rehabilitacyjne
 • Poradnie diabetologiczne
 • Zakłady opiekuńczo-pielęgnacyjne
 • Własna działalność

Uprawnienia

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • Dyplom zawodowy FRK.05. Świadczenie usług w zakresie zabiegów podologicznych

Kształcenie zawodowe teoretyczne

 • Pierwsza pomoc przedmedyczn
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w gabinecie podologicznym
 • Podstawy podologii
 • Podstawy anatomii i patofizjologii
 • Podstawy wykonywania zabiegów podologicznych
 • Edukacja i profilaktyka w zabiegach podologicznych
 • Język migowy
 • Język angielski w podologii
 • Komunikacja interpersonalna

Kształcenie zawodowe praktyczne

 • Preparaty kosmetyczne i farmaceutyczne w podologii
 • Wykonywanie zabiegów podologicznych
 • Pracownia fizjoterapii