Medyczna Szkoła Policealna

Z nami osiągniesz sukces!

Opis kierunku

Higienistka stomatologiczna uprawnienia do samodzielnego przeprowadzania wybranych zabiegów profilaktyczno-leczniczych oraz rehabilitacyjnych pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty.

Czas trwania nauki

2 lata – 4 semestry

1248 godzin zajęć

210 godzin praktyk zawodowych

Tryb nauki

Stacjonarny

Tytuł zawodowy

Higienistka Stomatologiczna

Opłata za szkołę

Bezpłatna

Miejsce pracy

 • Gabinety stomatologiczne
 • Poradnie stomatologiczne

Zadania higienistki stomatologicznej

 • Czynna asysty lekarzowi dentyście podczas zabiegów wykonywanych różnymi metodami
 • Obsługi aparatury i sprzętu stomatologicznego
 • Współdziałania z lekarzem dentystą w wykonywaniu zabiegów profilaktyczno-leczniczych i rehabilitacyjnych
 • Wykonywania badań i zabiegów profilaktyczno-leczniczych pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty
 • Sporządzania dokumentacji medycznej na zlecenie lekarza dentysty i przechowywania wyników badań
 • Edukacji pacjentów w zakresie promocji zdrowia poprzez odpowiednio dobrane formy i metody

Uprawnienia

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • Dyplom zawodowy higienistka stomatologiczna MED.02. Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenia w procesie leczenia wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej

Kształcenie zawodowe teoretyczne

 • Język migowy zawodowy
 • Język obcy zawodowy
 • Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia
 • Profilaktyka w stomatologii
 • Podstawy działalności zawodowej higienistki stomatologicznej
 • Materiały i leki w stomatologii
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w gabinecie dentystycznym
 • Organizacja ochrony zdrowia
 • Pierwsza pomoc w zagrożeniach życia i zdrowia
 • Informatyka w pracy higienistki stomatologicznej
 • Podstawy komunikacji interpersonalnej

Kształcenie zawodowe praktyczne

 • Pracownia działalności zawodowej higienistki stomatologicznej
 • Pracownia organizacji gabinetu i stanowisk pracy lekarza i higienistki
 • Pracownia farmakoterapii stomatologicznej
 • Pracownia i techniki wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych i stomatologii