Medyczna Szkoła Policealna

Z nami osiągniesz sukces!

Opis kierunku

Kierunek Opiekun Medyczny w szkole policealnej EDU Unischool w Krakowie jest idealnym wyborem dla osób, które chcą zdobyć nowy zawód lub dokształcić się w praktykowanej już profesji. Ten kurs zapewnia uczestnikom szeroką wiedzę z zakresu opieki zdrowotnej oraz praktyczne umiejętności, które są niezbędne do pracy na stanowisku opiekuna medycznego.

Program kształcenia składa się z wielu ciekawych przedmiotów, takich jak anatomia, fizjologia, farmakologia, pielęgniarstwo, higiena, rehabilitacja oraz podstawy diagnostyki. W trakcie zajęć studenci uczą się udzielania pierwszej pomocy, pielęgnacji pacjentów, dbania o higienę i bezpieczeństwo pacjentów, a także obsługiwać różnego rodzaju sprzęt medyczny.

Nauka na kierunku Opiekun Medyczny w szkole policealnej EDU Unischool w Krakowie jest prowadzona przez doświadczonych nauczycieli, którzy przekazują uczestnikom wiedzę w sposób zrozumiały i przystępny. Dzięki temu studenci zdobywają nie tylko solidne fundamenty teoretyczne, ale także praktyczne umiejętności, które są niezbędne w pracy opiekuna medycznego.

Zapisz się już dziś i kształć się w EDU Unsichool!

Opiekun medyczny z dietetyką kliniczną

Moduł roszerzony o żywienie kliniczne- wybrane zagadnienia.

Podział i zastosowanie diet.

– Profilaktyka żywieniowa, dopasowanie żywienia  do potrzeb pacjenta.

– Psychodietetyka z elementami coachingu.

Czas trwania nauki

1,5 roku – 3 semestry

912 godzin zajęć

210 godzin praktyk zawodowych

Tryb nauki

Stacjonarny

Tytuł zawodowy

Opiekun Medyczny

Opłata za szkołę

Bezpłatna

Miejsce pracy

 • Szpitale – oddziały szpitalne
 • Zakłady opiekuńczo-lecznicze, środowiska domowe
 • Publiczne i niepublicznych zespoły opieki zdrowotnej
 • Domy pomocy, hospicja, sanatoria
 • Fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych

Zadania opiekuna medycznego

 • Rozpoznania problemów opiekuńczych osób chorych i niesamodzielnych
 • Aktywizowania osoby chorej i niesamodzielnej do zwiększania samodzielności życiowej
 • Opieki nad chorą i niesamodzielną osobą zgodnie z zaleceniami lekarza
 • Współdziałania z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym
 • Udzielania wsparcia emocjonalnego wykonywania czynności administracyjnych

Uprawnienia

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • Dyplom zawodowy MED.14. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielne, wydawany wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej

Kształcenie zawodowe teoretyczne

 • Podstawy opieki osobą chorą i niesamodzielną oraz podstawy opieki medycznej
 • Język migowy zawodowy
 • Język obcy zawodowy
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Rozpoznawanie problemów opiekuńczych, medycznych w opiece nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Planowanie czynności higienicznych, pielęgnacyjnych dla osoby chorej i niesamodzielnej
 • Organizowanie czynności higienicznych oraz wybranych czynności z zakresu opieki pielęgnacyjnej

Kształcenie zawodowe praktyczne

 • Wykonywanie wybranych czynności z zakresu opieki medycznej
 • Wykonywanie czynności higienicznych oraz wybranych z zakresu opieki pielęgnacyjnej
 • Wykonywanie czynności z zakresu asystowania przy operacji
 • Wykonywanie czynności opiekuńczych dla osoby chorej i niesamodzielnej
 • Sprawowanie opieki nad pacjentem dializowanym na zlecenie i pod nadzorem pielęgniarki dializacyjnej
 • Prowadzenie przyłóżkowej aktywizacji z wykorzystaniem elementów gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D – Metoda Hoppe