Medyczna Szkoła Policealna

Z nami osiągniesz sukces!

Opis kierunku

Kierunek Technik Dentystyczny w szkole policealnej EDU Unischool w Krakowie to idealny wybór dla osób, które chcą rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności w dziedzinie stomatologii. Program kształcenia na tym kierunku skupia się na łączeniu teorii z praktyką,
co daje studentom pełne przygotowanie do wykonywania swojego zawodu.

W ramach kursu, studenci zdobywają wiedzę z zakresu anatomii jamy ustnej, materiałoznawstwa stomatologicznego, protetyki stomatologicznej, technik wyciskowych, szlifowania zębów oraz innych technik związanych z projektowaniem i wytwarzaniem protez, aparatów ortodontycznych i szyn dentystycznych. Wykładowcy, którzy prowadzą zajęcia na kierunku, to doświadczeni specjaliści, którzy łączą wiedzę teoretyczną z praktycznymi umiejętnościami.

W trakcie kursu, studenci mają możliwość ćwiczenia na modelach gipsowych oraz wykonywania prób diagnostycznych, co daje im szansę na nabycie praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu technika dentystycznego. Absolwenci kierunku Technik Dentystyczny w EDU Unischool w Krakowie są gotowi do pracy w gabinetach stomatologicznych, laboratoriach protetycznych lub jako prywatni technicy dentystyczni w ramach prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Kierunek Technik Dentystyczny w EDU Unischool to wspaniała okazja do zdobycia praktycznej wiedzy i umiejętności, niezbędnych do rozwoju w dziedzinie stomatologii.

Zapisz się już dziś i kształć się w EDU Unischool!

Czas trwania nauki

2,5 roku – 5 semestrów

2240 godzin zajęć

210 godzin praktyk zawodowych

Tryb nauki

Dzienny

Tytuł zawodowy

Technik Dentystyczny

Opłata za szkołę

Bezpłatna

Miejsce pracy

 • Pracownie protetyczne i ortodontyczne
 • Własne laboratorium w ramach działalności gospodarczej

Zadania technika dentystycznego

 • Wykonywanie protez zębowych oraz aparatów ortodontycznych
 • Wykonywanie protez pooperacyjnych, epitez twarzy i szyn
 • Naprawianie protez zębowych i pooperacyjnych, szyn, aparatów ortodontycznych i epitez twarzy
 • Obsługiwaniu urządzeń i aparatury w pracowni protetycznej i ortodontyczne

Uprawnienia

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • Dyplom zawodowy MED.06. Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej ortodoncji oraz epitez twarzy, wydawany wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej

Kształcenie zawodowe teoretyczne

 • Podstawy anatomii, fizjologii
 • Materiały i technologie w technice dentystycznej
 • Modelarstwo i rysunek w technice dentystycznej
 • Technika dentystyczna
 • Ortodoncja
 • Podstawy psychologii, socjologii i etyki
 • Język obcy zawodowy w technice dentystycznej
 • Język migowy
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Ochrona i promocja zdrowia

Kształcenie zawodowe praktyczne

 • Pracownia ortodoncji
 • Pracownia techniki dentystycznej
 • Podstawy projektowania cyfrowego
 • Modelowanie i rysunek w technice dentystyczneje